Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2014

7473 a499

heartattackle:

josesails:

Mom the dog turned off again

lol, it’s like he just suddenly lost power.

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy
obwarzan
7422 def1
The moment you realize just how boring you are
Reposted fromCastor-F Castor-F
obwarzan

W prawym dolnym rogu pojawiła się koperta informująca o nowej wiadomości.

Myślę o Tobie.

Uśmiechnęła się.Paweł.

Co o mnie myślisz? – odpisałam szybko.

Wspominam,zastanawiam się,czy się zmieniłaś.Nie wiem,jaka jesteś teraz,a chciałbym wiedzieć.Chciałbym wiedzieć,czy masz tak samo chłodne ręce jak kiedyś i czy tak samo szybko potrafiłbym je rozgrzać w swoich dłoniach …

Dawno nie czytałam takich słów skierowanych do mnie.Dłoni już nie miałam zimnych.Rozpięłam bluzę i westchnęłam.

Jestem taka sama jak kiedyś,tylko dłonie mam ciepłe …

 

— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromtinks tinks
obwarzan
4284 494f
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
5028 c748 500
Reposted frombardiche bardiche
obwarzan

Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach,
Teraz jestem słoneczny, siebiepewny i rad.
Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach,
Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak świat.

Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach,
Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.
Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach,
Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled.

(...)

Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce.
Same nogi mnie niosą gdzieś — i po co mi, gdzie?
Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,
Tym co za mną nie zdążą echopowiem: — Adieu! —
— Bruno Jasieński, But w butonierce
Reposted fromzielono zielono
4993 5987

Don’t go where I can’t follow

Reposted fromxtremefangirling xtremefangirling
5213 840e

“This is The Department of Partially Deceased Affairs. You’re on our system as a primary care giver. Would you be interested in training to be a PDS Community Care Officer?” [x]

Reposted fromdavid-10inch david-10inch
obwarzan
5144 0c62
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
obwarzan
5251 5bdd
Reposted fromhelloshittyworld helloshittyworld
5648 715a

rangerkimmy:

driftingfocus:

Take note: this is how to properly disarm someone. Always go to the outside of the arm, not the inside.

ah yes I have been doing it wrong the whole time it seems cowering in fear was not the first step

Reposted fromxtremefangirling xtremefangirling
obwarzan
5783 2560
Reposted fromincentive incentive
obwarzan
6079 0785 500
Social system doesn't work, we are so fucked!
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
obwarzan
6319 90dd
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
obwarzan
6369 be35 500
Frozen <3
Reposted frombuntownik-z-wyboru buntownik-z-wyboru
obwarzan
4937 911d
Reposted fromawakened awakened
obwarzan
5658 93d3
Reposted fromawakened awakened

August 15 2014

obwarzan
6421 a0cc
Reposted frombretti bretti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl